โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์

ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์
ชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์ ( Surgery )
- สาขาอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ( Vascular Surgery )
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00 - 20.00คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

ชื่อ : นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
เฉพาะทาง :คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ

ชื่อ : นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เฉพาะทาง : ด้านศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์หลอดเลือด

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในศัลยกรรมหลอดเลือด

แสดงผล 3 หัวข้อจากทั้งหมด 3