โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

 • นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์

  Jan 20 , 2020
  ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์ ชำนาญพิเศษ : - สาขาศัลยศาสตร์ ( Surgery ) - สาขาอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ( Vascular Surgery ) เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

  Dec 02 , 2019
  ชื่อ : นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดรายการตรวจ สถานที่รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยใน คลินิกศั
 • นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ

  Apr 23 , 2018
  ชื่อ : นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ ชำนาญพิเศษ : เฉพาะทาง : ด้านศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์หลอดเลือด 1. Vascular access for Hemodialysis - AVF - AVG - Central venous catheterizatio