โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (แปซิฟิคครอส)
 • บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย รี เซอร์วิสเซล จำกัด
 • บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด
 • บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
 • บริษัท ไทยวิวัฒน์
 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • เพรสทีจ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล (Aetna Inter Ultra Care)IPMI
 • บริษัท Emergency Assistance Japan(OverSea Travel Insurance)
 • บริษัท กรุงไทยพาณิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • April International
 • บริษัท เอช ซี เอ็ม เอส 2019 จำกัด(HCMS)