โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ร่วมงานกับโรงพยาบาลคามิลเลียน

ปกสมัครงาน-01

รับสมัครงานโรงพยาบาลคามิลเลียน  ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สนใจสมัครสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่ : โรงพยาบาลคามิลเลียน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอันตน (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)
ส่งเอกสารที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ  565 / 064-745-2889
E-mail :  [email protected]

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล

บุคลากรหน่วยงานคลินิกอัตราวุฒิการศึกษา
1. เภสัชกร3เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี เภสัชกร สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. พยาบาลวิชาชีพ OR1เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล / ประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป
3. หัวหน้าแผนก OPD1เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาการพยาบาล / ประสบการณ์หัวหน้าแผนก 3 – 5 ปี
4. พยาบาลวิชาชีพ ICU1เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาล /ประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป
5. ผู้ช่วยพยาบาล PN IPD1เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี / วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า จบ PN 1 ปี
6. ผู้ช่วยพยาบาล PN ICU1เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี / วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า จบ PN 1 ปี

บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนอัตราวุฒิการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก (แคชเชียร์)1เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิปวช / ปวส / ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน (แคชเชียร์)1เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิปวช / ปวส / ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์1เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง