โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ร่วมงานกับโรงพยาบาลคามิลเลียน

ปกสมัครงาน-01

รับสมัครงานโรงพยาบาลคามิลเลียน  ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2566

สนใจสมัครสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่ : โรงพยาบาลคามิลเลียน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอันตน (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.)
ส่งเอกสารที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ  565 / 064-745-2889
E-mail :  [email protected]

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล

วิชาชีพอัตราวุฒิการศึกษา
1. เภสัชกร4เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี เภสัชกร สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. หัวหน้าแผนก OPD1เพศหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาการพยาบาล /ประสบการณ์หัวหน้าแผนก 3-5 ปี
4. พยาบาลวิชาชีพ ER1เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาการพยาบาล /ประสบการณ์ตรง 1 ปีขึ้นไป

ผู้ช่วยวิชาชีพอัตราวุฒิการศึกษา

นอกวิชาชีพอัตราวุฒิการศึกษา
1. หัวหน้าแผนกวิศวกร1เพศชาย อายุไม่เกิน 30-38 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวะการไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบ กว./มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์1เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี /วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังยาและเวชภัณฑ์ 3-5 ปี
3. ช่างซ่อมบำรุง1เพศชาย อายุ 35 ปี /วุฒิ ปวช-ปวส หรือเทียบเท่า
4. แม่ครัว1เพศหญิง อายุ21-35 ปี /วุฒิปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
5. เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าองค์กร1เพศหญิง อายุ 30-40 ปี /วุฒิปริญญาตรี
6. เจ้าหน้าที่ขับรถ1เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิ ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่ามีใบขับขี่
7. เจ้าหน้าที่ซักรีด1เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิ ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า
8. เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกผู้ป่วยในชั้น 21เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี /วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า PN , NA