โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกบริการ

หน้าแรก คลินิกบริการโรงพยาบาลคามิลเลียน

คลินิกบริการโรงพยาบาลคามิลเลียน


คลินิกอายุรกรรม

"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"


คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"


คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกโลหิตวิทยา
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกศัลยกรรมทรวงอก
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกกุมารเวช
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกจักษุ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกหู-คอ-จมูก
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกตรวจการได้ยิน
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

แพทย์เวชศาสตร์การบิน
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

แผนกตรวจสุขภาพ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

ศูนย์ผิวพรรณ
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม
"ด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล"