โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม โดยทีมแพทย์อายุรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์

ชื่อ : แพทย์หญิงฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์
ชำนาญพิเศษ : เวชศาตร์ฟื้นฟู
เฉพาะทาง : เวชศาตร์ฟื้นฟู

วันเวลาสถานที่
วันเสาร์09.00 - 12.00 น.คลินิกเวชศาตร์ฟื้นฟู

แสดงผล 1 หัวข้อจากทั้งหมด 1