โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

ชื่อ : นายแพทย์ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
เฉพาะทาง :คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

คลินิกบริการ