โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์

ชื่อ : แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์10.00 – 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกบริการ