โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative Care

คือ วิธีการดูแลที่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตโดยให้การป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยการเข้าไปดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในระยะแรกๆ ของโรค รวมทั้งทำการประเมินปัญหาสุขภาพทั้งทางด้าน กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างละเอียดครบถ้วน

เป้าหมายของการดูแลแบบประคับประคอง

  1. เพิ่มคุณภาพชีวิต
  2. บรรเทาความทุกข์ทรมานในทุกๆ ด้าน : กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ

กลุ่มผู้ป่วย

  1. กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าสภาพการเจ็บป่วยเป็นระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเข้าสู่ระยะท้ายของโรค ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายได้ 

ขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

  1. การควบคุมและจัดการอาการไม่สุขสบาย เช่น อาการปวด อาการเหนื่อย ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น
  2. ประสานทีมผู้ดูแล ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับโรคที่เป็น การดำเนินโรค เพื่อการวางเป้าหมายและแผนการรักษาล่วงหน้า (Advance care plan/Advance Directive)
  3. การเตรียมตัวผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  4. การประเมิน และการดูแลด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ เช่น การทำสังฆทาน, การเยี่ยมให้กำลังใจโดยจิตตาภิบาล
  5. ประสานความขัดแย้งของครอบครัว
  6. การประสานดูแลกับญาติในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  7. บริการเยี่ยมบ้าน

สนใจข้อมูลติดต่อได้ที่
จันทร์ – ศุกร์ ติดต่อ คุณกนกวรรณ : 081-254-7878 / มยุรา : 089-444-3702 (ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.)
นอกเวลา , เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อผู้ตรวจการ : 090-974-9627

Uncategorized