โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่น

 • โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี

  Feb 25 , 2019
  เชื้อไวรัสตับอักเสบมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ชนิดเอ บี ซี ดี อี แต่เหตุผล ที่ต้องให้ความสำคัญกับไวรัสตับอักเสบชนิดบีเป็นพิเศษนั้น เพราะว่า “ไวรัสตับอักเสบชนิดบีทำให้ผู้ได้รับเ
 • Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

  Feb 07 , 2018
  Palliative Care   คือ วิธีการดูแลที่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต โดยให้การป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป
 • แพ็กเกจ ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  Jun 05 , 2017
   1. การส่องกล้องด้วยระบบทางเดินอาหาร ส่วนบน (Gastroscope) 9,000 บาท     กรณีที่ : ดมยาสลบ (คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท) 14,000 บาท2. การส่องกล้องตรวจ
 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (Heart Disease Screening)

  Dec 26 , 2016
  รายการตรวจ Packge ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (Heart Disease Screening)รายการตรวจแพคเกจตรวจสุขภาพตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)✔️ตรวจวัดค่าดัชนีมวล