โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่น

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Plus

  Jul 25 , 2016
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive PlusNoรายการตรวจสุขภาพ Check Up ProgramExecutive PlusMale Age 60 years +Female Age 60 years +1 ตรวจวัดพื้นฐานหา
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

  Jul 25 , 2016
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ StandardNoรายการตรวจสุขภาพ Check Up ProgramStandardสำหรับทุกเพศ - All genders1 ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย - Body Mass Index
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive

  Jul 25 , 2016
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ExecutiveNoรายการตรวจสุขภาพ Check Up ProgramExecutiveMale Age 40 - 49 years Female Age 40 - 49 years1 ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีม
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

  Jul 25 , 2016
  โปรแกรมตรวจสุขภาพ BasicNoรายการตรวจสุขภาพ Check Up ProgramBasicสำหรับทุกเพศ - All genders1 ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย - Body Mass Index √2 ตรวจร่างกายโดยแพทย