โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่น

  • กายภาพบำบัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

    Dec 26 , 2016
    กายภาพบำบัด " โรงพยาบาลคามิลเลียน "พร้อมให้บริการ โดย ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ บำบัดรักษาฟื้นฟู- กลุ่มเปลี่ยนข้อสะโพก - กลุ่มเปลี่ยนข้อเข่า - กลุ่มผ่าต
  • Package ตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke )

    Nov 07 , 2016
    Package ตรวจคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)รายการตรวจ1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง 2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย 3. ตรวจวัดสัญญาณชีพ 4. ต