โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

โปรโมชั่น

  • กายภาพบำบัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

    Dec 26 , 2016
    กายภาพบำบัด " โรงพยาบาลคามิลเลียน " พร้อมให้บริการ โดย ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญบำบัดรักษาฟื้นฟูกลุ่มเปลี่ยนข้อสะโพก กลุ่มเปลี่ยนข้อเข่า กลุ่มผ่าตัดเอ็น เข่า