โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

 • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  Dec 27 , 2023
  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ15 ปีขึ้นไปฉีด 3 เข็ม : ฉีดเข็มแรก , 2เดือน และ 6 เดือน ราคา 7,500.- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ , ค่าบริการพยาบาล
 • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี

  Dec 27 , 2023
  วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ฉีด 3 เข็ม : ฉีดเข็มแรก , 1เดือน และ 6 เดือนราคา 2,400.-ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ , ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้วหมายเหตุโรงพยาบาลข
 • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

  Dec 27 , 2023
  วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ฉีด 2 เข็ม : ฉีดเข็มแรก และ 1เดือนราคา 3,500.-ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ , ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้วหมายเหตุโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ใน
 • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

  Dec 27 , 2023
  วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็มราคา 3,500.-ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ , ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ววัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็