โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

 • แพ็กเกจวัคซีน HPV (9 สายพันธุ์)

  Mar 01 , 2023
  วัคซีนมะเร็งปากมดลูก , มะเร็งอวัยวะเพศ และหูดหงอนไก่ ซึ่งเกิดจากไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้ทั้งหญิงและชาย(ครอบคลุม 9 สายพันธ์ : 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)Promot
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนสมรสก่อนมีบุตร

  Feb 01 , 2023
  รายการชายหญิง1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์   (Physical  Examination)✓✓2. ตรวจวัดพื้นฐานค่าหาดัชนีมวลกาย   (Body  Mass  Index)✓✓3. เอกซเรย์ปอด
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองตับ

  Jan 20 , 2023
  รายการตรวจL 1L 2L 3L 41. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood
 • แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ

  Jan 16 , 2023
  รายการตรวจแพ็กเกจ 1แพ็กเกจ 2แพ็กเกจ 3พบแพทย์ (PE)✔️✔️✔️X-ray (เอกซเรย์ปอดและหัวใจ)✔️✔️✔️ตรว