โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2023

  Jan 20 , 2023
  โปรแกรมการตรวจสุขภาพโปรแกรม 1(ชาย - หญิง)โปรแกรม 2(ชาย)โปรแกรม 3 (หญิง)1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination✔️✔️✔️2. เอกซเรย์ปอ
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองตับ

  Jan 20 , 2023
  รายการตรวจL 1L 2L 3L 41. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)2. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood
 • แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ

  Jan 16 , 2023
  รายการตรวจแพ็กเกจ 1แพ็กเกจ 2แพ็กเกจ 3พบแพทย์ (PE)✔️✔️✔️X-ray (เอกซเรย์ปอดและหัวใจ)✔️✔️✔️ตรว
 • ตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19

  Aug 16 , 2022
  หากท่านมีอาการ หายใจไม่ปกติ อ่อนเพลียเรื้อรัง มีอาการไอ ปวดศีรษะ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัย และฟื้นฟูสุขภาพให้หายเป็นปกติโปรแก