โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

 • HEALTHY Summer 2023 สุขภาพดี…เตรียมรับฤดูร้อน

  Apr 26 , 2023
  HEALTHY Summer 2023 สุขภาพดี…เตรียมรับฤดูร้อน เริ่ม 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566ใช้สิทธิ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2566รายการตรวจโปรแกรม 1โปรแกรม 2โปรแกรม 31. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (P
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก

  Apr 26 , 2023
  โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก อายุตั้งแต่ 5 - 14 ปี (ชาย-หญิง)เริ่ม 16 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566รายการตรวจโปรแกรม1. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index )2. ตรวจร่างกายโ
 • แพ็กเกจวัคซีน HPV (9 สายพันธุ์)

  Mar 01 , 2023
  วัคซีนมะเร็งปากมดลูก , มะเร็งอวัยวะเพศ และหูดหงอนไก่ ซึ่งเกิดจากไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้ทั้งหญิงและชาย(ครอบคลุม 9 สายพันธ์ : 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)Promot
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนสมรสก่อนมีบุตร

  Feb 01 , 2023
  รายการชายหญิง1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์   (Physical  Examination)✓✓2. ตรวจวัดพื้นฐานค่าหาดัชนีมวลกาย   (Body  Mass  Index)✓✓3. เอกซเรย์ปอด