โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล

ชื่อ : แพทย์หญิงวาสนา จรัสวชิรกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกกุมารเวช
เฉพาะทาง : สาขา กุมารเวชศาสตร์
– สาขา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
– วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 – 15.30คลินิกกุมารเวช
อังคาร10.00 – 15.30คลินิกกุมารเวช
พุธ09.00 – 15.30คลินิกกุมารเวช
พฤหัสบดี10.00 – 15.30คลินิกกุมารเวช
ศุกร์10.00 – 15.30คลินิกกุมารเวช
อาทิตย์09.00 – 12.00คลินิกกุมารเวช

คลินิกบริการ