โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงมณฑาทิพย์ พินิจเวชการ

ชื่อ : แพทย์หญิงมณฑาทิพย์ พินิจเวชการ
ชำนาญพิเศษ : โลหิตวิทยา
เฉพาะทาง : คลินิกโลหิตวิทยา

วันเวลาสถานที่
เสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)13.00 – 16.00คลินิกโลหิตวิทยา

คลินิกบริการ