โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์

ชื่อ : แพทย์หญิงภาศรี มหารมณ์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 

คลินิกบริการ