โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงภคนี คงพานิช

ชื่อ : แพทย์หญิงภคนี คงพานิช
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.30 – 12.00คลินิกหู-คอ-จมูก
พฤหัสบดี09.30 – 12.00คลินิกหู-คอ-จมูก

คลินิกบริการ