โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา

ชื่อ : แพทย์หญิงปานดวงใจ ตรรกธาดา
ชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์ / สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร08.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ08.30 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี08.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์08.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์08.30 – 12.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ