โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย

ชื่อ : แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยม อันดับ 2 )
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเวลาสถานที่
อังคาร12.00 – 17.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี12.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์10.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์12.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์08.00 – 14.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ