โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์

ชื่อ : แพทย์หญิงคณิศขวัญ สุวรรณบริรักษ์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
เฉพาะทาง : คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

วันเวลาสถานที่
จันทร์06.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อังคาร06.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พุธ06.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พฤหัสบดี06.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศุกร์06.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เสาร์08.00 – 14.00แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

คลินิกบริการ