โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
เสาร์09.30 – 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกบริการ