โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

ชื่อ : ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช
วันเวลาสถานที่
เสาร์09.30 – 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช
 

คลินิกบริการ