โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ

ชื่อ : ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 10.00คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา
เสาร์12.30 – 14.00คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

คลินิกบริการ