โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ผศ. นพ. คเณศร์ ธนกำธร

ชื่อ : ผศ. นพ. คเณศร์  ธนกำธร
ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
เสาร์13.00 – 17.00คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกบริการ