โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน

ชื่อ : นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน
ชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมระบบประสาท
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 18.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อังคาร08.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พุธ08.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พฤหัสบดี08.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อาทิตย์08.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

คลินิกบริการ