โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์

ชื่อ : นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์
ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
พุธ (ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2)10.00 – 11.00คลินิกผิวพรรณ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

คลินิกบริการ