โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์เสฎฐา เวสารัชชพงศ์

ชื่อ : นายแพทย์เสฎฐา เวสารัชชพงศ์
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า

วันเวลาสถานที่
เสาร์13.00 – 17.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ