โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์เมธี ภัคเวช

ชื่อ : นายแพทย์เมธี ภัคเวช
ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์กระดูก
เฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

วันเวลาสถานที่
เสาร์ช่วงเช้า : 10.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย : 13.00 – 15.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก

หมายเหตุ : กรณีเป็นเคสนัดพบใหม่ให้นัดเป็นช่วงเช้าก่อนเวลา 11.30 น.

คลินิกบริการ