โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์เดชา วัฒนพงศ์ชาติ

ชื่อ : นายแพทย์เดชา วัฒนพงศ์ชาติ
ชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม

วันเวลาสถานที่
จันทร์13.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร10.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ10.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี13.30 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์10.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ