โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์

ชื่อ : นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : มะเร็งวิทยา
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต , Cebu Institute of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์
• วิทยาศาสตร์การแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา

วันเวลาสถานที่
ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง

คลินิกบริการ