โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์

ชื่อ : นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : มะเร็งวิทยา การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต , Cebu Institute of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์ • วิทยาศาสตร์การแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยา
วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00 – 18.00 / ออกตรววจเฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือนเท่านั้นคลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 

คลินิกบริการ