โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม

ชื่อ : นายแพทย์สัญญา เที่ยงบูรณธรรม
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยใน คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

คลินิกบริการ