โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุ
เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ

วันเวลาสถานที่
เสาร์11.00 – 12.00คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ