โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ

ชื่อ : นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

วันเวลาสถานที่
พุธ10.00 – 11.00คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา

คลินิกบริการ