โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ชื่อ : นายแพทย์วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า

วันเวลาสถานที่
เสาร์09:30 – 11:00คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อาทิตย์13:00 – 15:00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ