โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์วรพล เจริญพร

ชื่อ:นายแพทย์วรพล เจริญพร
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : วุฒิบัตรเฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี14.00 – 16.30คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ