โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ

ชื่อ: นายแพทย์บุลวัชร์ หอมวิเศษ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ทรวงอก

คลินิกบริการ