โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์

ชื่อ : นายแพทย์อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วันเวลาสถานที่
เสาร์07.30 – 08.30คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

คลินิกบริการ