โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์นุกูล คุณะไชยโชติ

ชื่อ : นายแพทย์นุกูล คุณะไชยโชติ
ชำนาญพิเศษ : คลินิกทางเดินปัสสาวะ
เฉพาะทาง : คลินิกทางเดินปัสสาวะ

วันเวลาสถานที่
อังคาร (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)17.00 – 19.00คลินิกทางเดินปัสสาวะ

คลินิกบริการ