โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี

ชื่อ : นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี ชำนาญพิเศษ : เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม การศึกษา : • คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล • เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาลบาลจุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตร : • เวชศาสตร์ครอบครัว
วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร08.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ13.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนคลินิกอายุรกรรม
ศุกร์08.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์08.00 – 15.00คลินิกอายุรกรรม
 

คลินิกบริการ