โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี

ชื่อ : นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี
ชำนาญพิเศษ :
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรม
การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
• เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาลบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร : เวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
อังคาร08.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ13.00 – 16.00คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)08.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์08.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์08.00 – 15.00คลินิกอายุรกรรม

คลินิกบริการ