โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล

ชื่อ : นายแพทย์ทวีเกียรติ วาสวกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00 – 19.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
เสาร์ /สัปดาห์ที่ 1 , 3 และสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน09.00 – 12.00คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

คลินิกบริการ