โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

ชื่อ : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้
ชำนาญพิเศษ : จักษุ
เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ

วันเวลาสถานที่
อังคาร (ออกตรวจวันอังคารเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2)15.00 – 16.00 น.คลินิกจักษุ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

คลินิกบริการ