โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์กรัณย์ พงศ์พิพัฒน์

ชื่อ : นายแพทย์กรัณย์ พงศ์พิพัฒน์
ชำนาญพิเศษ : คลินิกทางเดินปัสสาวะ
เฉพาะทาง : คลินิกทางเดินปัสสาวะ

วันเวลาสถานที่
อังคาร10.00 – 12.00คลินิกทางเดินปัสสาวะ

คลินิกบริการ