โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์

ชื่อ : นายแพทย์ชรินทร์ วิทย์พิบูลย์รัตน์
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00 – 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
อังคาร10.00 – 13.00คลินิกสูติ-นรีเวช
พุธ10.00 – 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี10.00 – 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช
ศุกร์10.00 – 16.00คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกบริการ