โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา

ชื่อ : นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery)

วันเวลาสถานที่
อังคาร14.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์

ชื่อ : นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 19.00 น.คลินิกจักษุ

แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค

ชื่อ : แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์13.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี

ชื่อ : นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี
ชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา (Dermatology)
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.00 - 11.00 น.คลินิกผิวพรรณ
อาทิตย์08.30 - 14.30 น.คลินิกผิวพรรณ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 81