โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค

ชื่อ : แพทย์หญิงกรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์13.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี

ชื่อ : นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี
ชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา (Dermatology)
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.30 - 11.30 น.คลินิกผิวพรรณ
อาทิตย์09.00 - 15.00 น.คลินิกผิวพรรณ

แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ

ชื่อ : แพทย์หญิงเพ็ญสุภา รวีเลิศ
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Medical Oncology)
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
อาทิตย์08.00 - 12.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ

ชื่อ แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ
สาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology and Cardiology Interventions)
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,409.00-12.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 84