โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์

ชื่อ : แพทย์หญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ์
ชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวช
เฉพาะทาง : คลินิกสูติ-นรีเวช

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์10.00 - 12.00คลินิกสูติ-นรีเวช

นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน

ชื่อ : นายแพทย์ วีระพันธ์ มูลหมัน
ชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมระบบประสาท
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อังคาร08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พุธ08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
พฤหัสบดี08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
อาทิตย์08.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นายแพทย์ประพจน์ วศินะเมฆินทร์

ชื่อ : นายแพทย์ประพจน์ วศินะเมฆินทร์
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 - 14.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อังคาร08.00 - 14.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พุธ08.00 - 14.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พฤหัสบดี08.00 - 14.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก
ศุกร์08.00 - 14.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 3 หัวข้อจากทั้งหมด 83