โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ

ชื่อ แพทย์หญิงธีรานันท์ อังคณานาฏ
สาขา : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology and Cardiology Interventions)
เฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมหัวใจ

นายแพทย์ชาติชาย วิภูษณวิทย์

ชื่อ : นายแพทย์ชาติชาย วิภูษณวิทย์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง : จอประสาทตา (Retina)

วันเวลาสถานที่
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2,4)16.30 -19.30 น.คลินิกจักษุ
วันอาทิตย์13.00 - 15.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชำนาญพิเศษ : อายุรศาตร์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

              : วุฒิบัตรสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์15.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์11.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ

ชื่อ : นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
อังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 17:00 - 19:00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พฤหัสบดี13:00 - 16:00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 86