โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
เฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5)10.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 )13.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์อมร แซ่เล้า

ชื่อ : นายแพทย์อมร แซ่เล้า
ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วันเวลาสถานที่
จันทร์15.00 - 18.00 น.คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาทอง

ชื่อ : นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาทอง
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 20.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล

ชื่อ : นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล
ชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
เฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป

วันเวลาสถานที่
ศุกร์08.30 - 12.00 น.แผนกตรวจสุขภาพ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 83