โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิงวริยา งานทวี

ชื่อ : แพทย์หญิงวริยา งานทวี
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี18.00 - 20.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล

ชื่อ : นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.00 - 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร

ชื่อ : แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
วันพฤหัสบดี18.00 - 20.00 น.คลินิกจักษุ

นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา

ชื่อ : นายแพทย์วศิน วิจิตรปรีดา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip and Knee Surgery)

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร16.00 - 17.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 84