โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์มนตรี คุรุรัตน์สกุล

ชื่อ : นายแพทย์มนตรี คุรุรัตน์สกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วันเวลาสถานที่
จันทร์18.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชื่อ : นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์

ชำนาญพิเศษ : อายุรศาตร์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

การศึกษา : ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

              : วุฒิบัตรสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
พุธ17.00 - 20.00คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์15.00 - 18.00คลินิกอายุรกรรม
เสาร์11.00 - 16.00คลินิกอายุรกรรม

นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ

ชื่อ : นายแพทย์ณภัทร ประสิทธิ์มีบุญ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
จันทร์06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 19:00 น.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก
อังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4 06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 17:00 น.
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พุธ06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 19:00 น.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก
พฤหัสบดี06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 16:00 น.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก
ศุกร์06:00 - 08:00 น. / 13:00 - 19:00 น.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก
เสาร์06:00 - 12:00 น.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน / คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล

ชื่อ : แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุประสาทวิทยา

วันเวลาสถานที่
ศุกร์18.00 - 20.00คลินิกจักษุ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 87