โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ทศพร นาครัตน์

ชื่อ : นายแพทย์ทศพร นาครัตน์
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
วันอังคาร09.00 - 12.00 น.คลินิกหู-คอ-จมูก

นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร

ชื่อ : นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุศัลยกรรมตกแต่งเสร้มสร้าง เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเปลือกตา , รอบดวงตา และท่อน้ำตา

วันเวลาสถานที่
จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2)14.00 - 16.00 น.คลินิกจักษุ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

แพทย์หญิงฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์

ชื่อ : แพทย์หญิงฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์
ชำนาญพิเศษ : เวชศาตร์ฟื้นฟู
เฉพาะทาง : เวชศาตร์ฟื้นฟู

วันเวลาสถานที่
วันเสาร์09.00 - 12.00 น.คลินิกเวชศาตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์

ชื่อ : นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
จันทร์17.00 - 19.00 น.คลินิกจักษุ

แสดงผล 4 หัวข้อจากทั้งหมด 84