โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

เครื่องมือทางการแพทย์จำนวน / ราคา
1. ชุดเตียงผ่าตัดไฟฟ้าระบบอิเลคโทรไฮดรอลิค OPERATING  TABLE  ELECTRO  HYDRAULICจำนวน  1  ชุด
ราคา 2,500,000 บาท
2. เครื่องดมยาสลบ ANESTHESIA  MACHINESจำนวน  1  ชุด
ราคา 1,600,000 บาท
3. โคมไฟผ่าตัด LED SURGICAL LIGHTจำนวน  1  ชุด
ราคา 2,500,000 บาท

ร่วมสมทบทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาทองหล่อ
ชื่อบัญชี : โรงพยาบาลคามิลเลียน
เลขที่บัญชี : 255-1-25334-8

*** กรุณาส่งหลักฐาน และแบบฟอร์มสมทบทุนมายังโรงพยาบาลคามิลเลียน ทางธุรกิจตอบรับ หรือโทรสาร 0-2185-1403
เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้กลับคืนไปยังท่าน ***

ติดต่องานระดมทุน : 0 – 2185 – 1444 ต่อ 342
Fax : 0 – 2185 – 1403
E-mail : [email protected]

Uncategorized