โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

กายภาพบำบัด ” โรงพยาบาลคามิลเลียน “

พร้อมให้บริการ โดย ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ
บำบัดรักษาฟื้นฟู

 - กลุ่มเปลี่ยนข้อสะโพก
 - กลุ่มเปลี่ยนข้อเข่า
 - กลุ่มผ่าตัดเอ็น เข่า
 - กลุ่มผ่าตัดหลัง (Laminectomy)
 - กลุ่มปวดกล้ามเนื้อ,ข้อต่อ
 - ปัญหาการหายใจ

เปิดบริการ เวลา 07.30-16.00 น. โทร. 0-2185-1444 ต่อ 416

Uncategorized