โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

  Mar 08 , 2019
  รายการตรวจสุขภาพBasicStandardAdvancedMale31-39AdvancedFemale31-39ExcutiveMale40-59ExcutiveFemale40-59Excutive PlusMaleExcutive PlusFemaleตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (ฺBody
 • แพ็กเกจผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชกรรม

  Mar 04 , 2019
  รายการ Programจำนวนวัน( Length  Of  Stay )ราคาเหมาจ่าย( Package  Price  : THB )ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง Total  Abdominal  Hysterectomy
 • Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

  Feb 07 , 2018
  Palliative Careคือ วิธีการดูแลที่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตโดยให้การป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบ
 • แพ็คเกจตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

  Jun 05 , 2017
  รายการแพคเกจราคา1. แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร เป็นการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร (Gastroscope) 9,000.-แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิ